totale v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za totale v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.tot|al (totale) <mpl totaux> [tɔtal, o] PRID

II.tot|al SAMOST m

III.au total PRIS

IV.totale SAMOST ž inf

Individual translation pairs

Prevodi za totale v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

totale v slovarju PONS

Prevodi za totale v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za totale v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

totale Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

totale iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文