transport v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za transport v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.transport [tʀɑ̃spɔʀ] SAMOST m

1. transport TRANSP:

II.transports SAMOST mpl

III.transport [tʀɑ̃spɔʀ]

Prevodi za transport v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

transport v slovarju PONS

Prevodi za transport v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za transport v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

transport Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文