tribunaux v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tribunaux v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tribun|al <pl tribunaux> [tʀibynal, o] SAMOST m

Fraze:

Prevodi za tribunaux v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tribunaux v slovarju PONS

Prevodi za tribunaux v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za tribunaux v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tribunaux Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

tribunaux iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文