trois v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za trois v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi cuiller

cuiller, cuillère [kɥijɛʀ] SAMOST ž

4. cuiller TECH:

I.trente-trois [tʀɑ̃ttʀwa] PRID inv

II.trente-trois [tʀɑ̃ttʀwa] ZAIMEK

III.trente-trois [tʀɑ̃ttʀwa]

I.trois-huit <pl trois-huit> [tʀwaɥit] SAMOST m MUS

II.trois-huit [tʀwaɥit] SAMOST mpl COM

trois-deux <pl trois-deux> [tʀwadø] SAMOST m MUS

trois-D [tʀwade] SAMOST ž

I.trois-quarts [tʀwakaʀ] PRID inv

II.trois-quarts <pl trois-quarts> [tʀwakaʀ] SAMOST m

III.de trois-quarts PRID

trois-mâts <pl trois-mâts> [tʀwamɑ] SAMOST m

trois-quatre <pl trois-quatre> [tʀwakatʀ] SAMOST m MUS

trois-roues <pl trois-roues> [tʀwaʀu] SAMOST m

Prevodi za trois v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

trois v slovarju PONS

Prevodi za trois v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi cinq

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRID

1. cinq:

4. cinq (dans l'indication de la date):

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] SAMOST m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] SAMOST ž (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRIS

trois-pièces [tʀwɑpjɛs] SAMOST m inv

trois-mâts [tʀwɑmɑ] SAMOST m inv

I.trois-étoiles [tʀwɑzetwal] PRID inv

II.trois-étoiles [tʀwɑzetwal] SAMOST m inv

trois-huit [tʀwɑɥit] SAMOST

Prevodi za trois v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

trois Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

trois iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文