trompes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za trompes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se tromper GLAG povr

2. tromper (concrètement):

trompe [tʀɔ̃p] SAMOST ž

trompe-l'œil <pl trompe-l'œil> [tʀɔ̃plœj] SAMOST m

trompe-la-mort <pl trompe-la-mort> [tʀɔ̃plamɔʀ] SAMOST mf

Individual translation pairs

Prevodi za trompes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

trompes v slovarju PONS

Prevodi za trompes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

trompe [tʀɔ̃p] SAMOST ž

trompe-l'œil [tʀɔ̃plœj] SAMOST m inv ART

Prevodi za trompes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

trompes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文