truite v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za truite v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

truite [tʀɥit] SAMOST ž

truité (truitée) [tʀɥite] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za truite v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

truite v slovarju PONS

truite Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文