tube v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tube v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.tube [tyb] SAMOST m

II.à pleins tubes PRIS

III.tube [tyb]

tuber [tybe] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za tube v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tube v slovarju PONS

Prevodi za tube v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za tube v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tube Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

tube iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文