type v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za type v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.type [tip] SAMOST m

II.(-)type COMP

écart-type <pl écarts-types> [ekaʀtip] SAMOST m STAT

sous-type <pl sous-types> [sutip] SAMOST m

Prevodi za type v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

type v slovarju PONS

Prevodi za type v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za type v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

type Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

type iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文