utiliser v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za utiliser v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sous-utiliser [suzytilize] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za utiliser v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

utiliser v slovarju PONS

Prevodi za utiliser v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za utiliser v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

utiliser Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文