vérité v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vérité v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vérité [veʀite] SAMOST ž

1. vérité (gén):

glej tudi quatre

cinéma-vérité <pl cinéma-vérité> [sinemaveʀite] SAMOST m

contre-vérité <pl contre-vérités>, contrevérité <pl contrevérités> [kɔ̃tʀəveʀite] SAMOST ž

Prevodi za vérité v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vérité v slovarju PONS

Prevodi za vérité v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za vérité v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vérité Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文