vache v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vache v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.vache [vaʃ] PRID inf

II.vache de PRID

III.vache [vaʃ] SAMOST ž

IV.la vache MEDMET

V.vache [vaʃ]

VI.vache [vaʃ]

glej tudi pisser, enrager, enragé

III.pisser [pise]

I.enragé (enragée) [ɑ̃ʀaʒe] GLAG pp

enragé → enrager

II.enragé (enragée) [ɑ̃ʀaʒe] PRID

III.enragé (enragée) [ɑ̃ʀaʒe] SAMOST m (ž) (passionné, révolté)

IV.enragé (enragée) [ɑ̃ʀaʒe]

Prevodi za vache v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vache v slovarju PONS

Prevodi za vache v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za vache v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vache Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

la vache! inf
vache ž à lait
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文