valoir v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za valoir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.valoir [valwaʀ] GLAG preh. (procurer)

2. valoir (qualitativement):

he is a bad lot inf

7. valoir (avec faire):

III.se valoir GLAG povr

V.valoir [valwaʀ]

glej tudi deux, avertir

I.deux [dø] PRID inv

1. deux (précisément):

à nous deux (je suis à vous)
à nous deux un ennemi)

II.deux [dø] ZAIMEK

III.deux <pl deux> [dø] SAMOST m

IV.deux [dø] PRIS inf

V.deux [dø]

faire-valoir <pl faire-valoir> [fɛʀvalwaʀ] SAMOST m

à-valoir <pl à-valoir> [avalwaʀ] SAMOST m FIN

Individual translation pairs
not to be worth a red cent Am inf

Prevodi za valoir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

valoir v slovarju PONS

Prevodi za valoir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.valoir [valwaʀ] irr GLAG povr se valoir

Individual translation pairs

Prevodi za valoir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

valoir Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文