vaut v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vaut v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.valoir [valwaʀ] GLAG preh. (procurer)

2. valoir (qualitativement):

he is a bad lot inf

7. valoir (avec faire):

III.se valoir GLAG povr

V.valoir [valwaʀ]

glej tudi deux, avertir

I.deux [dø] PRID inv

1. deux (précisément):

à nous deux (je suis à vous)
à nous deux un ennemi)

II.deux [dø] ZAIMEK

III.deux <pl deux> [dø] SAMOST m

IV.deux [dø] PRIS inf

V.deux [dø]

faire-valoir <pl faire-valoir> [fɛʀvalwaʀ] SAMOST m

à-valoir <pl à-valoir> [avalwaʀ] SAMOST m FIN

Individual translation pairs

Prevodi za vaut v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vaut v slovarju PONS

Prevodi za vaut v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vaut [vo] GLAG

vaut indic prés de valoir

glej tudi valoir

III.valoir [valwaʀ] irr GLAG povr se valoir

III.valoir [valwaʀ] irr GLAG povr se valoir

Prevodi za vaut v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

vaut Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

it's not much cop Brit inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文