vendent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vendent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. vendre:

vendre COM, ECON, FIN
to sell (à to)

II.se vendre GLAG povr

III.vendre [vɑ̃dʀ]

glej tudi ours, lentille

ours <pl ours> [uʀs] SAMOST m

lentille [lɑ̃tij] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za vendent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vendent v slovarju PONS

Prevodi za vendent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za vendent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
to blow the gaff Brit inf

vendent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文