vendredi v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vendredi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za vendredi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

vendredi v slovarju PONS

Prevodi za vendredi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi dimanche

dimanche [dimɑ̃ʃ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za vendredi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
a week ago (this) [or a week last ...] Friday

vendredi Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

a week ago (this) [or a week last ...] Friday
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文