ver v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ver v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ver [vɛʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za ver v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ver v slovarju PONS

Prevodi za ver v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za ver v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ver Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ver m à bois
ver m à soie
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文