verbes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za verbes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

verbe [vɛʀb] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za verbes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

verbes v slovarju PONS

verbes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文