verte v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za verte v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.vert (verte) [vɛʀ, vɛʀt] PRID

II.vert SAMOST m

III.verts SAMOST mpl

IV.vert (verte) [vɛʀ, vɛʀt]

V.vert (verte) [vɛʀ, vɛʀt]

glej tudi mûr

I.mûr (mûre,mure) [myʀ] PRID

II.mûre SAMOST ž

III.mûr (mûre,mure) [myʀ]

col-vert <pl cols-verts>, colvert [kɔlvɛʀ] SAMOST m

vert-de-grisé <pl vert-de-grisés> [vɛʀdəɡʀize] PRID

I.vert-de-gris [vɛʀdəɡʀi] PRID inv

II.vert-de-gris [vɛʀdəɡʀi] SAMOST m TECH

Cap-Vert [kapvɛʀ] m

Prevodi za verte v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

verte v slovarju PONS

Prevodi za verte v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.vert(e) [vɛʀ, vɛʀt] PRID

II.vert(e) [vɛʀ, vɛʀt] SAMOST m(ž) (écologiste)

vert [vɛʀ] SAMOST m

gris-vert [gʀivɛʀ] PRID inv

Prevodi za verte v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

verte Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文