vide v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vide v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.vide [vid] PRID

II.vide [vid] SAMOST m

1. vide (espace):

III.à vide PRIS

IV.vide [vid]

glej tudi vider

II.se vider GLAG povr

III.vider [vide]

vide-greniers, vide-grenier <pl vide-greniers> [vidɡʀənje] SAMOST m

vide-poches, vide-poche <pl vide-poches> [vidpɔʃ] SAMOST m

vide-ordures, vide-ordure <pl vide-ordures> [vidɔʀdyʀ] SAMOST m

vide-pomme <pl vide-pommes> [vidpɔm] SAMOST m

II.se vider GLAG povr

III.vider [vide]

Prevodi za vide v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vide v slovarju PONS

Prevodi za vide v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.vide [vid] PRID

II.vide [vid] SAMOST m

vide-ordures [vidɔʀdyʀ] SAMOST m inv

vide-poches <vide-poches> [vidpɔʃ] SAMOST m

Prevodi za vide v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vide Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

vide iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文