vie’ v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vie’ v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vie [vi] SAMOST ž

1. vie (gén) BIO:

2. vie (période):

lifetime épith
life épith

Fraze:

to live it up inf
à la vie, à la mort!

glej tudi enterrer, bâton

II.s'enterrer GLAG povr

III.enterrer [ɑ̃teʀe]

bâton [bɑtɔ̃] SAMOST m

demi-vie <pl demi-vies> [d(ə)mivi] SAMOST ž PHYS

assurance-vie <pl assurances-vie> [asyʀɑ̃svi] SAMOST ž

eau-de-vie <pl eaux-de-vie> [odvi] SAMOST ž

Prevodi za vie’ v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vie’ v slovarju PONS

Prevodi za vie’ v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vie [vi] SAMOST ž

eau-de-vie <eaux-de-vie> [od(ə)vi] SAMOST ž

Prevodi za vie’ v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vie’ Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

vie’ iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

vie’ iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文