vieil v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vieil v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vieil → vieux

glej tudi vieux

I.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRID

3. vieux (ancien):

II.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] SAMOST m (ž)

III.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRIS

IV.vieux SAMOST m

V.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

old thing dated
old thing dated
old bag inf, péj
vieux croûton inf péj
vieux jeton inf
vieux schnock inf péj

VI.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

Individual translation pairs

Prevodi za vieil v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vieil v slovarju PONS

Prevodi za vieil v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vieil [vjɛj] PRID

vieil → vieux

glej tudi vieux, vieux

I.vieux (vieille) <devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet vieil> [vjø, vjɛj] PRID

II.vieux (vieille) <devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet vieil> [vjø, vjɛj] SAMOST m, f

I.vieux [vjø] PRIS

II.vieux [vjø] SAMOST m (choses anciennes)

Prevodi za vieil v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文