viendrait v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za viendrait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

3. venir (marque le développement):

1. venir (dans l'espace):

2. venir (dans le temps):

3. venir (marquant l'origine):

Fraze:

Prevodi za viendrait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

viendrait v slovarju PONS

Prevodi za viendrait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. +être

II.venir [v(ə)niʀ] GLAG aux +être

III.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. impers +être

Individual translation pairs

Prevodi za viendrait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

viendrait Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文