viendront v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za viendront v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. venir (dans l'espace):

to get sb inf

2. venir (dans le temps):

3. venir (marquant l'origine):

Fraze:

Prevodi za viendront v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

viendront v slovarju PONS

Prevodi za viendront v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. +être

II.venir [v(ə)niʀ] GLAG aux +être

III.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. impers +être

Individual translation pairs

Prevodi za viendront v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

viendront Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文