villes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za villes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ville [vil] SAMOST ž

1. ville:

townees inf, péj

centre-ville <pl centres-villes ou centre-villes> [sɑ̃tʀəvil] SAMOST m

ville-champignon <pl villes-champignons> [vilʃɑ̃piɲɔ̃] SAMOST ž

ville-dortoir <pl villes-dortoirs> [vildɔʀtwaʀ] SAMOST ž

ville-satellite <pl villes-satellites> [vilsatɛlit] SAMOST ž

baise-en-ville <pl baise-en-ville> [bɛzɑ̃vil] SAMOST m slang

Prevodi za villes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

villes v slovarju PONS

Prevodi za villes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ville [vil] SAMOST ž

ville-satellite <villes-satellites> [vilsatelit] SAMOST ž

ville-dortoir <villes-dortoirs> [vildɔʀtwaʀ] SAMOST ž

centre(-)ville <centres-villes> [sɑ̃tʀəvil] SAMOST m

Individual translation pairs
twin towns Brit

Prevodi za villes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

villes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

twin towns Brit

villes iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za villes v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文