vise v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vise v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.viser à GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za vise v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
to aim for sth, to aim at sth lit, fig
to aim high fig
vise un peu ça! inf
vise un peu! inf

vise v slovarju PONS

Prevodi za vise v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

viser2 [vize] GLAG preh. (mettre un visa sur)

Individual translation pairs

Prevodi za vise v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vise Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文