vision v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vision v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vision [vizjɔ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za vision v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vision v slovarju PONS

Prevodi za vision v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za vision v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vision Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文