visions v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za visions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vision [vizjɔ̃] SAMOST ž

II.viser à GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za visions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

visions v slovarju PONS

Prevodi za visions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vision [vizjɔ̃] SAMOST ž

viser2 [vize] GLAG preh. (mettre un visa sur)

Individual translation pairs

Prevodi za visions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

visions Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文