vitesses v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vitesses v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vitesse [vitɛs] SAMOST ž

1. vitesse (rapidité):

two-tier épith
to pop in inf
Individual translation pairs

Prevodi za vitesses v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vitesses v slovarju PONS

Prevodi za vitesses v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vitesse [vitɛs] SAMOST ž

Prevodi za vitesses v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vitesses Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

vitesses iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za vitesses v slovarju francoščina»angleščina

vitesses iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文