vivre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vivre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. vivre (connaître):

1. vivre BIO (être vivant):

3. vivre (exister):

4. vivre (survivre):

III.se vivre GLAG povr

IV.vivres SAMOST mpl

V.vivre [vivʀ]

mieux-vivre <pl mieux-vivre> [mjøvivʀ] SAMOST m

savoir-vivre <pl savoir-vivre> [savwaʀvivʀ] SAMOST m

vivre-ensemble <pl vivre-ensemble> [vivʀãsãbl] SAMOST m

reste-à-vivre <pl reste-à-vivre> [ʀɛstavivʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za vivre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vivre v slovarju PONS

Prevodi za vivre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.vivre [vivʀ] irr SAMOST mpl

savoir-vivre [savwaʀvivʀ] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za vivre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vivre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

vivre iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文