voici v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za voici v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.voici [vwasi] PREDLOG

II.voici [vwasi] MEDMET (présentation)

3. voici (en guise d'introduction):

4. voici (pour souligner une situation, une action, un événement):

III.voici que VEZNIK

Individual translation pairs

Prevodi za voici v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

voici v slovarju PONS

Prevodi za voici v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.voici [vwasi] PRIS

II.voici [vwasi] PREDLOG soutenu

III.voici [vwasi] MEDMET soutenu

Individual translation pairs

Prevodi za voici v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

voici Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文