voilà v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za voilà v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.voilà [vwala] PREDLOG

II.voilà [vwala] MEDMET (présentation)

3. voilà (pour conclure):

5. voilà (pour souligner):

III.en voilà phrase

IV.voilà que

V.voilà [vwala] MEDMET

VI.voilà [vwala]

II.se voiler GLAG povr

III.voiler [vwale]

Individual translation pairs

Prevodi za voilà v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

voilà v slovarju PONS

Prevodi za voilà v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.voilà [vwala] PRIS

II.voilà [vwala] PREDLOG

III.voilà [vwala] MEDMET

I.voiler1 [vwale] GLAG povr se voiler

II.voiler1 [vwale] GLAG preh. (cacher)

I.voiler2 [vwale] GLAG povr (se fausser)

II.voiler2 [vwale] GLAG preh. (fausser)

Individual translation pairs

Prevodi za voilà v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

voilà Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文