voilé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za voilé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.voilé (voilée) [vwale] GLAG pp

voilé → voiler

II.voilé (voilée) [vwale] PRID

glej tudi voiler

II.se voiler GLAG povr

III.voiler [vwale]

I.voile [vwal] SAMOST m

II.voile [vwal] SAMOST ž NAUT

III.voile [vwal]

IV.voile [vwal]

grand-voile <pl grand(s)-voiles> [ɡʀɑ̃vwal] SAMOST ž

II.se voiler GLAG povr

III.voiler [vwale]

Prevodi za voilé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

voilé v slovarju PONS

Prevodi za voilé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

voilé1(e) [vwale] PRID (couvert d'un voile, dissimulé)

voilé2(e) [vwale] PRID (déformé)

voile1 [vwal] SAMOST m

voile2 [vwal] SAMOST ž

I.voiler1 [vwale] GLAG povr se voiler

II.voiler1 [vwale] GLAG preh. (cacher)

I.voiler2 [vwale] GLAG povr (se fausser)

II.voiler2 [vwale] GLAG preh. (fausser)

Prevodi za voilé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

voilé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

char m à voile

voilé iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文