voiler v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za voiler v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se voiler GLAG povr

III.voiler [vwale]

Individual translation pairs

Prevodi za voiler v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

voiler v slovarju PONS

Prevodi za voiler v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za voiler v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

voiler Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文