voir v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za voir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. voir (percevoir par les yeux):

2. voir (être spectateur, témoin de):

3. voir (se figurer):

4. voir (juger):

5. voir (comprendre, déceler):

6. voir (constater, découvrir):

II.voir à GLAG preh.

IV.se voir GLAG povr

V.voir [vwaʀ]

glej tudi mûr, chandelle

I.mûr (mûre,mure) [myʀ] PRID

II.mûre SAMOST ž

III.mûr (mûre,mure) [myʀ]

chandelle [ʃɑ̃dɛl] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za voir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

voir v slovarju PONS

Prevodi za voir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za voir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

voir Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文