voiture v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za voiture v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

voiture [vwatyʀ] SAMOST ž

2. voiture CHEMDFER (wagon):

3. voiture (véhicule):

voiture-balai <pl voitures-balais> [vwatyʀbalɛ] SAMOST ž

voiture-bar <pl voitures-bars> [vwatyʀbaʀ] SAMOST ž

voiture-lit <pl voitures-lits> [vwatyʀli] SAMOST ž

voiture-poste <pl voitures-postes> [vwatyʀpɔst] SAMOST ž

Prevodi za voiture v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

voiture v slovarju PONS

Prevodi za voiture v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

voiture [vwatyʀ] SAMOST ž

voiture-balai <voitures-balais> [vwatyʀbalɛ] SAMOST ž SPORT

voiture-lit <voiture(s)-lits> [vwatyʀli] SAMOST ž

voiture-bar <voitures-bars> [vwatyʀbaʀ] SAMOST ž CHEMDFER

voiture-radio <voitures-radio> [vwatyʀʀadjo] SAMOST ž

voiture-restaurant <voitures-restaurants> [vwatyʀʀɛstɔʀɑ̃] SAMOST ž

Prevodi za voiture v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

voiture Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文