voiture: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za voiture: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

voiture [vwatyʀ] SAMOST ž

3. voiture (véhicule):

prison van Brit
pram Brit
hire car Brit
panda car Brit
saloon (car) Brit

voiture-balai <pl voitures-balais> [vwatyʀbalɛ] SAMOST ž

voiture-bar <pl voitures-bars> [vwatyʀbaʀ] SAMOST ž

voiture-lit <pl voitures-lits> [vwatyʀli] SAMOST ž

voiture-poste <pl voitures-postes> [vwatyʀpɔst] SAMOST ž

Prevodi za voiture: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

voiture: v slovarju PONS

Prevodi za voiture: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

voiture [vwatyʀ] SAMOST ž

voiture-balai <voitures-balais> [vwatyʀbalɛ] SAMOST ž SPORT

voiture-lit <voiture(s)-lits> [vwatyʀli] SAMOST ž

voiture-bar <voitures-bars> [vwatyʀbaʀ] SAMOST ž CHEMDFER

voiture-radio <voitures-radio> [vwatyʀʀadjo] SAMOST ž

voiture-restaurant <voitures-restaurants> [vwatyʀʀɛstɔʀɑ̃] SAMOST ž

Prevodi za voiture: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

voiture: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文