voitures v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za voitures v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

voiture [vwatyʀ] SAMOST ž

3. voiture (véhicule):

prison van Brit
pram Brit
hire car Brit
panda car Brit
saloon (car) Brit

voiture-balai <pl voitures-balais> [vwatyʀbalɛ] SAMOST ž

voiture-bar <pl voitures-bars> [vwatyʀbaʀ] SAMOST ž

voiture-lit <pl voitures-lits> [vwatyʀli] SAMOST ž

voiture-poste <pl voitures-postes> [vwatyʀpɔst] SAMOST ž

Prevodi za voitures v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

voitures v slovarju PONS

Prevodi za voitures v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

voiture [vwatyʀ] SAMOST ž

voiture-balai <voitures-balais> [vwatyʀbalɛ] SAMOST ž SPORT

voiture-lit <voiture(s)-lits> [vwatyʀli] SAMOST ž

voiture-bar <voitures-bars> [vwatyʀbaʀ] SAMOST ž CHEMDFER

voiture-radio <voitures-radio> [vwatyʀʀadjo] SAMOST ž

voiture-restaurant <voitures-restaurants> [vwatyʀʀɛstɔʀɑ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za voitures v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

voitures Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文