vol v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vol v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.vol [vɔl] SAMOST m

II.au vol PRIS

III.vol [vɔl]

vol à l'arraché LAW
vol libre SPORT
vol à la roulotte inf
vol simple LAW
vol à la tire

vol-au-vent <pl vol-au-vent> [vɔlovɑ̃] SAMOST m

Prevodi za vol v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vol v slovarju PONS

Prevodi za vol v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vol1 [vɔl] SAMOST m

vol2 [vɔl] SAMOST m

vol-au-vent [vɔlovɑ̃] SAMOST m inv

Prevodi za vol v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vol Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文