voleurs v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za voleurs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.vol|eur (voleuse) [vɔlœʀ, øz] PRID

II.vol|eur (voleuse) [vɔlœʀ, øz] SAMOST m (ž)

III.vol|eur (voleuse) [vɔlœʀ, øz]

IV.vol|eur (voleuse) [vɔlœʀ, øz]

Individual translation pairs

Prevodi za voleurs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

voleurs v slovarju PONS

Prevodi za voleurs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za voleurs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

voleurs Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

jouer au(x) gendarme(s) et au(x) voleur(s)
voleur(-euse) m (ž) de bétail
voleur(-euse) m (ž) à l'étalage
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文