voté v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za voté v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vote [vɔt] SAMOST m

Prevodi za voté v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

voté v slovarju PONS

Prevodi za voté v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za voté v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

voté Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文