voyage v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za voyage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

voyage [vwajaʒ] SAMOST m

glej tudi jeunesse

jeunesse [ʒœnɛs] SAMOST ž

1. jeunesse (période):

chèque-voyage <pl chèques-voyage> [ʃɛkvwajaʒ] SAMOST m

Prevodi za voyage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

voyage v slovarju PONS

Prevodi za voyage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

voyage [vwajaʒ] SAMOST m

Prevodi za voyage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

voyage Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

voyage iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文