voyages v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za voyages v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

voyage [vwajaʒ] SAMOST m

glej tudi jeunesse

jeunesse [ʒœnɛs] SAMOST ž

chèque-voyage <pl chèques-voyage> [ʃɛkvwajaʒ] SAMOST m

Prevodi za voyages v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

voyages v slovarju PONS

Prevodi za voyages v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za voyages v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
journey (travel) a. fig

voyages Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

voyages iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za voyages v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文