vraiment v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vraiment v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za vraiment v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

vraiment v slovarju PONS

Prevodi za vraiment v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za vraiment v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

vraiment Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文