zone v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za zone v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

zone [zon] SAMOST ž

Fraze:

zone bleue MOTOR
zone de chalandise ADMIN, COM
zone érogène PHYSIOL
zone franc FIN
zone libre HIST
ZIP Am
zone de saisie INFOR
zone de saisie INFOR
zone tampon MILIT, POL

Prevodi za zone v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

zone v slovarju PONS

Prevodi za zone v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za zone v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

zone Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

zone iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文