Prevodi za „être“ v slovarju francosko » nemški (Skoči na nemško » francoski)

I . être1 [ɛtʀ] GLAG nepreh.

1. être (pour qualifier):

2. être:

Fraze:

II . être1 [ɛtʀ] GLAG nepreh. impers

III . être1 [ɛtʀ] GLAG aux

glej tudi ce , ce

ce2 [sə] PRID dém

ce1 <devant “en” et formes de “être” c'; devant “a” ç'> [sə] PRID dém

3. ce (dans une interrogation):

4. ce (tournure emphatique):

6. ce (devant une proposition relative):

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文