francosko » nemški

II . sans [sɑ͂] PRIS fam

sans-abri [sɑ͂zabʀi] SAMOST m inv

I . sans-cœur [sɑ͂kœʀ] PRID inv

II . sans-cœur [sɑ͂kœʀ] SAMOST mf inv

sans-culotte <sans-culottes> [sɑ͂kylɔt] SAMOST m HIST

sans-emploi [sɑ͂zɑ͂plwa] SAMOST m inv

sans-façon [sɑ͂fasɔ͂] SAMOST m inv

sans-faute [sɑ͂fot] SAMOST m inv

sans-fil [sɑ͂fil] SAMOST m inv

sans-filiste <sans-filistes> [sɑ͂filist] SAMOST mf

I . sans-gêne [sɑ͂ʒɛn] PRID inv

II . sans-gêne [sɑ͂ʒɛn] SAMOST m sans pl (désinvolture)

III . sans-gêne [sɑ͂ʒɛn] SAMOST mf inv (personne désinvolte)

sans-grade <sans-grade[s]> [sɑ͂gʀad] SAMOST mf fam

sans-logis <pl sans-logis> [sɑ͂lɔʒi] SAMOST mf soutenu

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文