francosko » nemški

chasse ž (typographie)

chasse1 [ʃas] SAMOST ž

4. chasse (toutes les activités et tous les événements ayant rapport à la chasse):

chasse2 [ʃas] SAMOST ž fam (chasse d'eau)

châsse [ʃɑs] SAMOST ž

I . chasser [ʃase] GLAG nepreh.

2. chasser (déraper) roue, véhicule:

3. chasser (passer rapidement):

II . chasser [ʃase] GLAG preh.

2. chasser (faire partir):

3. chasser (faire sortir d'une pièce):

chasse-mouche <pl chasse-mouches> [ʃasmuʃ] SAMOST m

chasse-neige <pl chasse-neiges> [ʃasnɛʒ] SAMOST m

1. chasse-neige (véhicule):

garde-chasse <garde-chasses> [gaʀdəʃas] SAMOST mf

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文