francosko » nemški

crade [kʀɑd], cradingue [kʀadɛ͂g], crado <pl crados> [kʀɑdo] PRID fam

gradé(e) [gʀade] SAMOST m(ž)

doradeNO [dɔʀad], dauradeOT SAMOST ž ZOOL

parade [paʀad] SAMOST ž

1. parade (défense):

Abwehr[mittel nt ] ž
parade SPORT
Parade ž

2. parade (défilé):

Parade ž

tirade [tiʀad] SAMOST ž

1. tirade souvent péj:

Tirade ž pej geh
Wortschwall m kein Pl. pej

2. tirade THEAT:

charade [ʃaʀad] SAMOST ž

foirade [fwaʀad] SAMOST ž fam

gérant(e) [ʒeʀɑ͂, ɑ͂t] SAMOST m(ž)

2. gérant (administrateur):

Herausgeber(in) m (ž)

3. gérant FIN:

gérant(e)
Disponent(in) m (ž)

I . gerber [ʒɛʀbe] GLAG preh.

1. gerber vieilli:

2. gerber TECH:

II . gerber [ʒɛʀbe] GLAG nepreh. fam

kotzen vulg

I . gercer [ʒɛʀse] GLAG preh.

germer [ʒɛʀme] GLAG nepreh.

1. germer BOT:

2. germer (naître) sentiment:

aufkeimen geh

estrade SAMOST

Geslo uporabnika
estrade ž
Podest nt

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文