francosko » nemški

I . huit [ˊɥit, devant une consonne ˊɥi] ŠTEVNIK

2. huit (dans l'indication de l'âge, la durée):

Achtjährige(r) f(m)

3. huit (dans l'indication de l'heure):

4. huit (dans l'indication de la date):

5. huit (dans l'indication de l'ordre):

6. huit (dans les noms de personnages):

II . huit [ˊɥit, devant une consonne ˊɥi] SAMOST m inv

1. huit:

Acht ž

2. huit (numéro):

Acht ž

3. huit TRANSP:

Linie ž acht
Acht ž fam

4. huit JEUX:

Acht ž

5. huit SCOL:

6. huit (aviron à huit rameurs):

III . huit [ˊɥit, devant une consonne ˊɥi] SAMOST ž

huit (table, chambre ... numéro huit):

Acht ž

glej tudi cinq

I . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ŠTEVNIK

6. cinq (dans les noms de personnages):

7. cinq TV:

TV 5

Fraze:

das war knapp! fam

III . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] SAMOST ž (table, chambre... numéro cinq)

Fünf ž

IV . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] PRIS

deux-huit [døɥit] SAMOST m inv MUS

I . dix-huit [dizɥit, devant une consonne dizɥi] ŠTEVNIK

1. dix-huit:

3. dix-huit (dans l'indication de l'heure):

4. dix-huit (dans l'indication de la date):

5. dix-huit (dans l'indication de l'ordre):

6. dix-huit (dans les noms de personnages):

II . dix-huit [dizɥit, devant une consonne dizɥi] SAMOST m inv

1. dix-huit:

2. dix-huit (numéro):

3. dix-huit TRANSP:

5. dix-huit SCOL:

III . dix-huit [dizɥit, devant une consonne dizɥi] SAMOST ž (table, chambre ... numéro dix-huit)

IV . dix-huit [dizɥit, devant une consonne dizɥi] PRIS

glej tudi cinq

I . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ŠTEVNIK

6. cinq (dans les noms de personnages):

7. cinq TV:

TV 5

Fraze:

das war knapp! fam

III . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] SAMOST ž (table, chambre... numéro cinq)

Fünf ž

IV . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] PRIS

quatre-huit [katʀ(ə)ɥit] SAMOST m inv MUS

six-huit [sisɥit] SAMOST m inv

I . super-huit, super-8 [sypɛʀɥit] PRID inv

Super-8-

II . super-huit, super-8 [sypɛʀɥit] SAMOST m inv

trois-huit [tʀwɑɥit] SAMOST

trois-huit mpl inv:

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文