francosko » nemški

terre [tɛʀ] SAMOST ž

2. terre (terme de spécialité astronomique):

8. terre sans pl (vie à la campagne):

10. terre sans pl ELEC:

Erde ž

terre à terre [tɛʀatɛʀ] PRID inv

terre-neuvas <pl terre-neuvas> [tɛʀnœva] SAMOST m

1. terre-neuvas (navire):

2. terre-neuvas (personne):

terre-neuve [tɛʀnøv] SAMOST m inv (chien)

Terre-neuve [tɛʀnøv] SAMOST ž

Terre-neuvien(ne) [tɛʀnœvjɛ͂, ɛn] SAMOST m(ž)

terre-plein <terre-pleins> [tɛʀplɛ͂] SAMOST m

épluche-pomme de terreNO <épluche-pommes de terre> [eplyʃpɔmdətɛʀ], épluche-pommes de terreOT SAMOST m

pied-à-terre [pjetatɛʀ] SAMOST m inv

Terre de Feu [tɛʀdəfø] SAMOST ž

poire de terre SAMOST

Geslo uporabnika
poire de terre ž BOT
Yacón m

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文